Servicii de asistență contabilă pentru organizații

Conducerea afacerii personale în Republica Moldova este o inițiativă responsabilă și dificilă. Mai mulți antreprenori se confruntă cu dificultăți deja la etapa inițială de întregistrare a companiei și organizare a activității acesteia. Este destul de complicat de a depăși aceste dificultăți, iar căutarea unui contabil care dă dovadă de experiență, profesionalism și flexibilitate este un lucru deloc ușor. În afară de aceasta, cantitatea limitată de mijloace circulante la începutul activității deseori nu permite angajarea unui specialist titular pe probleme de contabilitate pe termen lung.

În acest context antreprenorii individuali folosesc servicii de deservire contabilă la distanță prestate de către o companie terță care posedă destulă experiență, resurse și instrumente pentru o organizare corectă și de orice complexitate a evidenței contabile în cadrul companiilor. Aceste servicii sunt actuale nu doar pentru firme înființate recent, ci și pentru întreprinderile care activează pe piață de mai mulți ani, însă din anumite motive  preferă să încredințeze deservirea contabilității organizației unei companii de outsourcing.

De ce serviciile de contabilitate prestate de compania «L’orand Expert» reprezintă o investiție avantajoasă?

- Deținem o experiență practică vastă și suntem o întreprindere înregistrată oficial, deci lucrăm transparent.

- Specializarea noastră este prestarea serviciilor de contabilitate, deci întreprinderea Dumneavoastră va fi în mâini sigure.

- Purtăm răspundere pentru calitatea evidenței operațiunilor financiare și de gospodărie, precum și întocmirea rapoartelor, deci riscul de greșeli în activitatea noastră este la nivel minim.

- Ținem legătura cu clienții permanent în caz de situații excepționale sau necesitate de consultații urgente, deci sunteți la curent cu orice schimbare.

- Aplicăm o politică de preț rezonabilă, deci cu noi faceți economii.

Deservirea parțială sau completă a contabilității organizațiilor presupune evidența operațiunilor de decontare și casă, evidența decontărilor cu cumpărători și furnizori, evidența bunurilor, evidența fiscală, întocmirea rapoartelor și prezentarea acestora organelor competente, precum și oferirea consultațiilor și apărarea intereselor clientului. Reieșind din lista de servicii alese de care are nevoie organizația Dumneavoastră, calculăm prețul colaborării și îl fixăm în contract.