Servicii de asistență contabilă pentru cafenele și restaurante

Sub denumirea “întreprindere de alimentație publică” se subânțeleg atât cafenele și restaurante, cât și snack-baruri, cantine, cafenele de clătite, burghere, coffee-shopuri și alte localuri. Diferențele între aceste localuri nu se referă doar la denumirea, ci și la specificul prestării serviciilor și, prin urmare, al evidenței contabile. Spre exemplu, localuri de alimentație publică mici fac parte din sfera de deservire rapidă. Cafenele și restaurante la rândul său se ocupă nu doar de organizarea alimentației cu oferirea unui asortiment de bucate complexe și de specialitate, ci și, de regulă, cu organizarea activităților distractive pentru vizitatori.

Trăsăturile comune pentru toate tipurile de localuri de alimentație publică sunt achiziționarea și păstrarea materiei prime, preparera producției gata de consum, ambalarea sau prezentarea (în cazul cafenelelor și restaurantelor) și comercializarea acesteia într-o formă sau altă. Necătând la prezența trăsăturilor comune, orice local posedă specificul său aparte de evidență contabilă. Anume din acest motiv evidența contabilă în cafenele și restaurante reprezintă unul din cele mai complexe domenii de activitate.Acestui fapt se datorează cererea mare pentru serviciile de evidență contabilă pentru întreprinderile de acest gen, deaorece doar un specialist cu cunoștințe practice și experiență în domeniu se poate lămuri asupra evidenței contabile a întreprinderilor de alimentație publică și organiza aceasta în mod corect, ceea ce este caracteristic pentru contabilii companiei «L’orand Expert».

 

Servicii de asistență contabilă pentru cafenele și restaurante

 

Garantăm clienților noștri:

- reflectarea rapidă a tuturor proceselor de gospodărie în documentele de evidență și raportare contabilă;

- stabilirea prețului de cost al bucatelor;

- formarea prețurilor ținând cont de adaosul comercial;

- inventarierea regulată a produselor;

- întocmirea rapoartelor privind circulația stocului de materie primă

și alte servicii în dependență de necesitățile clientului.

Lista finală a serviciilor posibile, precum și prețul acestora depinde de caracterul de activitate a localului și volumul operațiunilor.

Optând pentru contabilitatea de restaurant la distanță, Vă protejați de riscul de furt la întreprinderea Dumneavoastră. Contabilii și revizorii noștri cu experiență respectă cu strictețe legislația, facilitând menținerea relațiilor transparente cu furnizorii, clienții și organele de stat. Din partea noastră garantăm automatizarea tuturor proceselor de evidență cu oferirea clienților accesului la distanță la documente contabile în format digital.