Evidența personalului

Efectuarea evidenței personalului de către o companie terță, denumită altfel outourcing-ul gestionării evidenței personalului, este o metodă avantajoasă de a reduce din sarcinile administrației și personalului companiei, încredințând o parte a funcțiilor unui specialist netitular cu prezentarea dărilor de seamă cu privire la situația curentă.

În cadrul pachetului de evidență a personalului compania L’ orand Expert oferă cele mai diverse servicii:

- întocmirea ordinelor de angajare, concediere, trecere în altă funcție a angajaților companiei, de oferire a concediilor;

- evidența dosarelor angajaților;

- întocmirea contractelor de muncă individuale în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova și elaborarea sarcinilor de lucru;

- perfectarea contractelor de răspundere materială;

- completarea carnetelor de muncă ale angajaților;

- elaborarea regulamentului de ordine interioară;

- elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă.

Evidența personalului în cadrul companiei noastre este condusă de angajații specializarea cărora vizează relațiile de muncă. Un specialist în evidență cadre deține cunoștințe profunde în domeniul dreptului muncii, ceea ce permite evitarea erorilor în gestionarea evidenței personalului și un control mai eficient al îndeplinirii sarcinilor de lucru de către angajați.

Încredințându-ne gestionarea evidenței personalului, puteți să nu Vă îngrijorați referitor la controale oficiale în privința nerespectării legislației muncii. Acest tip de asistență este de o valoare deosebită pentru companiile străine care își încep activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și nu au experiență practică în domeniul gestionării evidenței cadrelor ținând seama de particularitățile locale. În cazul companiilor cu istorie oferim asistență în identificarea zonelor problematice ale evidenței personalului și construirea relațiilor cu angajații conform literei legii.

Gestionarea proceselor în domeniul evidenței cadre a unei întreperinderi de către compania L’orand Expert propune un șir de avantaje:

- Outsourcing-ul evidenței personalului va costa mai puțin decât angajarea unui specialist cadre.

- Nu trebuie să cheltuiți resurse suplimentare pentru achiziționarea sistemelor de automatizare a evidenței personalului.

- Nu Vă cheltuiți timpul pentru elaborarea documentației care reglementează activitatea colectivului.

- În baza datelor prezentate de noi puteți identifica necesitățile companiei în cadre și să evaluați în mod adecvat productivitatea muncii.

Prețul gestionării evidenței personalului depinde de pachetul de servicii ales și este confirmat în mod individual pentru fiecare agent economic, ținând cont de necesitățile și așteptările acestuia. De asemenea, la calcularea prețului se ține cont de numărul angajaților în cadrul companiei.

Succesul oricărei întreprinderi depinde de managementul corect și de înțelegerea când este necesar de a delega unele sarcini furnizorului de servicii de evidență cadre. Serviciile companiei noastre sunt în egală măsură efeciente atât pentru companiile care au nevoie de o organizare corectă a evidenței personalului, cât și pentru întreprinderile care tind să amelioreze calitatea și controlul evidenței personalului.