Fiscalitate

Gestionarea evidenței fiscale este strâns legată de evidența contabilă. În urma analizei documentației contabile se formează baza fiscală reieșind din care se calculează suma impozitului spre achitare. Serviciile companiei noastre sunt prestate de către o echipă unită de specialiști în domeniul finanțelor și dreptului fiscal. Dacă Vă decideți să încredințați grijile legate de gestionarea evidenței fiscale companiei noastre, veți obține o abordare sistemică, o contabilitate de încredere, consultații nelimitate și un feedback permanent. Deservim companiile cu orice sistem de impozitare.

Spectrul de servicii din pachetul de evidență fiscală include:

- Consulatații în privința problemelor impozitării;

- Calcularea impozitelor și prezentarea intereselor clientului în organele fiscale;

- Întocmirea documentației fiscale;

- Consultații în privința impozitării tranzacțiilor efectuate;

- Căutarea căilor de minimizare a ponderii fiscale la efectuarea tranzacțiilor;

- Diagnosticul sistemului de impozitare curent al clientului, planificarea fiscală;

- Optimizarea cheltuielilor fiscale.

La necesitate putem asigura deservirea controalelor fiscale, precum și consultații pe marginea litigiilor apărute. Sub supravegherea noastră afacerea Dumneavoastră este protejată de amenzi, penalizări sau acțiuni nefondate.

Misiunea companiei L’orand Expert în cadrul pachetului de servicii de evidență fiscală este scutirea clientului de dificultățile legate de problemele impozitării, precum și evitarea scăderii venitului din cauza calculării incorecte a impozitelor.

Avantajele gestionării evidenței fiscale de către compania noastră:

- economia de bani — nu trebuie să angajați un specialist permanent în domeniu;

- confidențialitate totală și respectarea cerințelor de siguranță;

- alegerea unui plan potrivit de colaborare: deservirea fiscală totală sau parțială.

Dacă sunteți fondatorul unei companii tinere, Vă vom ajuta să organizați evidența fiscală de la zero și vom asigura plata impozitelor la timp. Tarifele noastre sunt transparente și rezonabile. Dacă Vă interesează prețul serviciilor de evidență contabilă, luați legătura cu noi și vom alege împreună o soluție nemijlocit pentru întreprinderea Dumneavoastră, vom forma bugetul pe baza serviciilor necesare. Prețul serviciilor de evidență contabilă se formează din mai mulți factori, printre care și regimul de impozitare curent, volumul de documentație, caracterul activității companiei și altele. Având o viziune strategică, ținem să infomăm clienții noștri despre schimbările în cadrul legal, facilitând evitarea riscurilor în conformitate cu legislația în vigoare.