Consultanță pentru companii

Pentru a-și menține competitivitatea și a se dezvolta eficient orice companie are nevoie de un management corect și abilitatea de a se adapta la instabilitatea infrastructurii pieței. Aceasta poate fi obținut cu ajutorul resurselor interne ale companiei sau, în cazul lipsei acestora, beneficiind de servicii de consltanță. Anumiți factori interni și externi pot zdruncina considerabil stabilitatea întreprinderii și crea probleme care uneori sunt greu de soluționat de sine stătător. Scopul serviciilor de consultanță pentru companii este de a face față sarcinilor propuse cu eficiență și randament maximal.

Aceste sarcini pot viza cele mai diverse domenii — de la jurisprudență până la finanțe și probleme de evidență a personalului. Dacă vorbim despre serviciile de consultanță parțială, clientul poate solicita analiza economico-financiară a activității companiei, propunerea soluțiilor pentru anumite probleme, elaborarea planurilor de afaceri, prognozarea cursului de dezvoltare a companiei sau consultații de la experți.

Imediat după ce Vă adresați la compania L’orand Expert cu problema Dumneavoastră noi trecem la soluționarea acesteia prin intermediul:

- cu legerii datelor relevante;

- elaborării soluțiilor;

- punerii în aplicare a soluțiilor elaborate;

- evaluării eficienței soluțiilor propuse și perfecționării acestora în caz de necesitate.

Un avantaj indiscutabil al serviciilor de consultanță este lipsa necesității de a căuta un specialist nou pentru fiecare problemă sau de a angaja un specialist permanent care răspunde pentru dificultățile apărute. Serviciile de consultanță ale companiei noastre reprezintă o asistență adecvată și oferită la timp cu condițiile rezonabile. Printre specialiștii noștri sunt experți cu experiență care posedă instrumente moderne de consultanță și soluționare a problemelor clienților.

Asistența de consultanță nu presupune doar consultații de o singură dată. Abordarea complexă a problemelor dificile de obicei se aplică în cadrul unui proiect de consultanță care necesită o pregătire detaliată, o analiză minuțioasă, elaborarea unor soluții eficiente, implementarea și controlul eficacității acestora. Clientul speră ca în urma serviciilor de consultanță se vor ameliora calitativ procesele de business ale întreprinderii, va fi elaborat un plan de dezvoltare productiv, vor fi puse la punct toate sferele de activitate, neutralizate riscurile și elaborate soluțiile de management optime.

Compania noastră propune servicii moderne de consultanță pentru afaceri în Chișinău și Republica Moldova care pot crea o bază de încredere pentru o dezvoltare stabilă a companiei, utilizarea optimă a resurselor și implementarea planurilor de afaceri de perspectivă.