Servicii conexe

O ramură separată a activității companiei L’orand Expert este prestarea serviciilor suplimentare, orientate spre oferirea asistenței juridice diferitor companii. Însoțim clienții noștri pe parcursul întregului ciclu de viață a întreprinderii: înregistrarea și post-înregistrarea, reorganizarea și suspendarea activității, precum și închiderea companiei.

Pentru conducerea unei afaceri în limitele cadrului legal este necesar de a se înregistra în calitate de persoană juridică. Este important de ales pentru viitoarea întrepindere forma juridică corectă. Reieșind din scopul propus, întreprinderea nou-formată poate avea una din următoarele denumiri:

- Întreprindere Individuală;

- Societate cu Răspundere Limitată;

- Societate pe Acțiuni;

precum și asociație, cooperativă, întreprindere municipală sau de stat.

Ne propunem să informăm clientul despre metodele și termenii de înființare a unei companii, lista documentelor necesare, iar la necesitate și să prezentăm interesele clientului la Camera Întregistrării de Stat, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Nașională de Asigurări Sociale și alte structuri.

Pentru înregistrarea companiei cu ajutorul nostru este necesar să parcurgeți doar 4 pași simpli:

- să beneficiați de o consultație primară la noi;

- să prezentați actele necesare pentru pregătirea lor ulterioară de către specialiștii noștri;

- să ne încredințați prezentarea actelor autentificate la notar la organul de înregistrare;

- să așteptați momentul obținerii autorizației de funcționare și licenței.

În procesul de dezvoltare a companiei sau cu scopul măririi eficienței afacerii, fondatorii sunt nevoiți să recurgă la reorganizarea întreprinderii prin fuziune, diviziune sau transformare. Procedura de reorganizare a companiei este un proces destul de anevoios cu un șir de reguli care pot cauza nedumeriri sau confuzii. Serviciile companiei noastre sunt menite să Vă scutească de povara birocratică și greșeli posibile la înregistrarea reorganizării. Servicii analogice sunt disponibile agenților economici care doresc să înregistreze compania pe o altă persoană prin întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, donație sau în urma schimbării directorului.

În unele cazuri la înițiativa fondatorilor, din motivul insolvabilității întreprinderii sau expirării termenului înregistrării companiei, este necesar de a efectua procedura de închidere a companiei. Putem să Vă propunem varianta lichidării totale a întreprinderii, închiderii prin vânzare sau lichidării prin offshore. La prezentarea tuturor actelor necesare compania Dumneavoastră va fi închisă în termen scurt și la preț accesibil.

Optând pentru o cooperare cu noi, obțineți garanția respectării legislației Republicii Moldova, garanția confidențialității și garanția întocmirii actelor constitutive în mod corect și în termen.