Contabilitate online

Contabilitate online reprezintă deservirea contabilității unei afaceri de către o companie terță care efectuează toate operațiunile financiare și de contabilitate necesare, întocmește rapoarte și prezintă acestea la timp la instituțiile respective. De asemenea, o companie de outsourcing se poate ocupa de problemele de personal legate de calcularea salariului și cu activitatea de consultanță. Lista serviciilor prestate se discută cu fiecare client în mod individual, insă e de remarcat că outsourcingul de contabilitate diferă de serviciile de contabil netitular sau o consultație unică prin faptul că în primul caz volumul de lucru este mai mare, iar durata colaborării este determinată de perspectiva de lungă durată. Un aspect de importanță este faptul că compania contractantă, în special specialiștii acesteia, poartă responsabilitatea pentru rezultatul lucrului și lipsa greșelilor în rapoarte.

În ce constă comoditatea outsourcingului de contabilitate?

  1. Economia timpului clientului.
  2. Economia mijloacelor bănești ale clientului.
  3. Efectuarea operațiunilor de contabilitate de către specialiști competenți.
  4. Responsabilitatea o poartă compania contractantă.
  5. Compania Dumneavoastră este deservită nu de un singur contabil, ci de mai mulți specialiști cu cunoștințe în diferite domenii.
  6. Automatizarea evidenței contabile prin intermediul software-ului specializat.
  7. Prețul serviciilor de outsourcing nu este mai mare decât angajarea unui contabil titular.

Altfel vorbind, prin transmiterea componentului contabil al afacerii spre executare unei companii terțe, Vă eliberați timpul pentru rezolvarea sarcinilor strategice ale afacerii. În afară de aceasta, Vă protejați de greșeli absurde care pot fi comise de către personalul cu puțină experiență.

Persoanele juridice care activează pe teritoriul Republicii Moldova pot avea nevoie de servicii de outsourcing prestate de compania «L’orand Expert» în următoarele cazuri:

- etapa de formare a afacerii — pentru crearea unei baze solide pentru activitatea de contabilitate a companiei;

- lipsa necesității de a folosi serviciile unui contabil titular;

- situațiile de criză la companie;

- depistarea erorilor majore care pot afecta serios activitatea companiei.

Prețul serviciilor de outsoursing în contabilitate depinde de mai mulți factori legați de volumul lucrului, complexitatea operațiunilor și durata colaborării. În special, evidența contabilă internă sau externă poate de asemenea influența prețul pachetului de servicii. Pentru a obține o consultație primară Vă rugăm să luați legătura cu specialiștii noștri și să conveniți asupra unei întrevederi. Împreună cu clientul vom întocmi lista serviciilor și oferta de preț pentru fiecare punct al contractului.