Cum îmi verific bilanțul?

Un bilanț întocmit corect este un sistem de date ordonat care arată mișcarea proprietății, rezultatele activităților organizației, starea decontărilor cu contrapartidele și obligațiile. Soldul este strâns legat de contabilitatea financiară și ajută la controlul activității întreprinderii, precum și la păstrarea proprietății companiei.

Informațiile conținute în bilanț pot fi importante și interesante nu numai pentru proprietarii organizației căreia compania îi raportează acest document. Datele despre sold pot fi solicitate de alte părți interesate:

    organisme statistice de stat;
    bănci în cazul unei cereri de împrumut;
    investitori și sponsori;
    contrapartide;
    administrațiile regiunilor în care își desfășoară activitatea compania.

Prin urmare, este important să întocmim corect bilanțul și să îl verificăm: comparați raporturile indicatorilor între diferite forme. Dacă declarațiile companiei sunt supuse auditului obligatoriu, atunci în cazul unor denaturări va fi mai dificil să obțineți un audit pozitiv. raport. Din cauza erorilor din bilanț, banca poate refuza un împrumut, iar investitorii pot refuza cooperarea. De asemenea, balanța nu trebuie să conțină pete și ștergeri.
Pași de verificare a bilanțului contabil

Verificarea soldului dvs. ar trebui să înceapă cu lucruri simple. Sunt toate informațiile cheie despre organizație introduse corect în document? Și asta:

    Numele complet al organizației.
    Adresa organizației.
    Data sau perioada de raportare.
    Tipul de activitate.
    Un număr de identificare.
    Forma organizatorică și juridică.

Apoi, vedeți dacă indicatorii de la începutul perioadei de raportare și sfârșitul perioadei de raportare anterioare coincid - în ceea ce privește conținutul indicatorilor și în nomenclatura articolelor. Una dintre cerințele importante ale bilanțului este continuitatea, atunci când soldul ulterior rezultă din cel anterior.


O altă cerință pentru echilibru este unitatea sa. Aceasta înseamnă că bilanțul trebuie să se bazeze pe aceleași principii de evaluare și contabilitate, atunci când toate departamentele companiei utilizează o singură nomenclatură a conturilor contabile, același conținut al conturilor. Și acest lucru ar trebui, de asemenea, să fie monitorizat nu numai atunci când se verifică soldul, ci și în timpul organizării contabilității sau a întreținerii acestuia.

Trebuie reamintit faptul că mijloacele fixe trebuie contabilizate la costul inițial, care include costurile reale de construcție, livrare, taxe vamale, instalare, instalare, consultanță de specialitate etc. Valoarea reziduală se obține prin scăderea amortizării din costul inițial . La valoarea reziduală, activele fixe sunt reflectate în bilanț. Imobilizările necorporale trebuie contabilizate la valoarea reziduală după verificarea efectivă.